Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Przywitaliśmy liczne grono nowych uczniów. Podczas  wystąpień nawiązano do wydarzeń wojennych w 80–tą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 75–tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Uczniowie wysłuchali wywiadu z najstarszym żyjącym powstańcem, 105–letnim panem Kazimierzem Klimczakiem ps. „Szron”. Wzruszającym dla obecnych momentem było wysłuchanie przesłania, jakie skierowali  do młodzieży  powstańcy.

Na zakończenie spotkania rozbrzmiał tradycyjny dzwonek obwieszczający początek roku szkolnego. Wszystkim życzymy, by był to dobry rok pełen sukcesów!