Ruch Innowacyjny w Edukacji

14 czerwca 2019 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyła się XXXIII Gala Finałowa podsumowująca Ruch Innowacyjny w Edukacji. Jest to coroczne wydarzenie w skali kraju umożliwiające zaprezentowanie osób i instytucji wdrażających nowe trendy edukacyjne.

W kategorii Talent Uczniowski uhonorowano uczennicę naszej szkoły Alicję Nowak za twórczość fotograficzną. Pani Katarzyna Stroynowska-Kowalska uzyskała tytuł Kreatora  Kompetencji Społecznych a P. Jan Bołtuć – Kreatora Kompetencji Zawodowych.

Tytuły na wniosek szkoły przyznała Kapituła powołana przez ŁCDNiKP.
[JB]