Promocja szkoły

W dniu 23 maja 2109 r. gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, prezentując ofertę CKZiU i zachęcając gimnazjalistów do uczestnictwa w zbliżających się Dniach Otwartych naszej szkoły.

Powodem odwiedzin w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 były cyklicznie odbywające się w różnych szkołach zawodowych naszego miasta Dni Doradztwa Zawodowego, podczas których pracodawcy podkreślają, jak ważna jest współpraca ze szkołami i oferują swoje wsparcie w tym zakresie. Imprezie towarzyszą warsztaty z udziałem doradców zawodowych, którzy pomagają młodzieży w podjęciu edukacyjno-zawodowych decyzji.

[MT]