O patoklimatach …

Dnia 2.04.2019 r. uczniowie z klas 1 TS, 1 Twe i 1 Twt brali udział w konferencji pt. „Szkoda ciebie na takie patoklimaty” organizowanej przez Komendę Miejską Policji oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi w Społecznej Akademii Nauk. Uczniowie wysłuchali prelekcji funkcjonariusza KMP oraz obejrzeli film profilaktyczny „Masz jedno życie – nie zmarnuj szansy” na temat przestępczości ponarkotykowej.

[K M-T]