Festiwal Zawodów Technicznych

W dniu 29 stycznia 2019 r. braliśmy udział w Festiwalu Zawodów Technicznych, którego organizatorami byli: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Festiwal odbył się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mieszczącej się przy ul. Bp. W. Tymienieckiego 22G. Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3 technikum włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. Uczestnikami byli uczniowie klas programowo najwyższych szkół podstawowych, a także uczniowie gimnazjów. Spotkanie to było doskonałą okazją zachęcenia młodzieży szkolnej do poszukiwania ciekawych zawodów, poznania pracodawców działających w regionie łódzkim, wybrania kierunku kształcenia umożliwiającego znalezienie zatrudnienia. Jak widać na zdjęciach – frekwencja dopisała, a nasze stoisko Technikum Nr 19 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

[BJ]