Wycieczka patriotyczna do Warszawy

6 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2 Ti oraz 3 TL, pod opieką prof. Jakuba Kani, wzięli udział w wycieczce patriotycznej do Warszawy. Wyjazd zorganizował Pan Wiesław Kubik, przedstawiciel Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu „Jodła” należącego do Światowego Związku Żołnierzy AK.
Odwiedziliśmy więzienie na ul. Rakowieckiej, miejsce przetrzymywania i egzekucji kilku tysięcy polskich bohaterów, zamordowanych przez niemieckich i stalinowskich katów w czasie II wojny światowej oraz w okresie komunizmu w Polsce. Uczniowie mogli zobaczyć cele więzienne, w których komuniści torturowali Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Augusta Emila „Nila” Fieldorfa, dowódcę Kedywu AK. Traumatycznym przeżyciem była wizyta w celi, w której wykonano wyrok śmierci na Rotmistrzu. Uczniowie zapalili w tym miejscu znicz.
Kolejnym celem wycieczki była warszawska Cytadela, którą wybudowano po upadku powstania listopadowego z rozkazu cara Mikołaja I. Cytadela pełniła funkcję kontrolno-pacyfikacyjną na Warszawę. Na jej terenie zamordowano wielu polskich patriotów. W miejscu egzekucji Romualda Traugutta, przywódcy powstania styczniowego, zapaliliśmy znicz.

[JK]