Sukces naszej uczennicy!

Uczennica kształcąca się w IV klasie technik logistyk zdobyła II miejsce w konkursie na najlepszy referat zatytułowany „Logistyka w moim życiu” zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe LOGIN Uniwersytetu Łódzkiego. Uczennica miała przyjemność zaprezentowania swojej pracy 4 grudnia br. podczas IX Dnia Logistyki i Innowacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Oprócz prezentacji referatów mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji reprezentantów firm tj. Decathlon, L’Oreal czy OMEGAir CARGO.
Gratulujemy.

[KK]