Odkryj swój talent

4 listopada 201 8 r. na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie odbyła się z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji konferencja zatytułowana „Europejski tydzień umiejętności zawodowych”, której celem było promowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce.
Szkoły zawodowe dają uczniom doskonały start w dorosłe życie, oferują szeroki wachlarz zawodów, proponują bogate formy kształcenia formalnego i pozaformalnego, jednocześnie nie przekreślając kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.
Uczestnicy konferencji poznali opinie ekspertów na dwa postawione pytania: „Jak kształcić umiejętności dla potrzeb gospodarki?” oraz „Jaki powinien być system diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności?”.
W przestrzeni targowej stadionu polskie drużyny uczniowskie zaprezentowały umiejętności, które były oceniane podczas zawodów Euroskills 2018 w Budapeszcie.

[JB]