Kształcenie zawodowe w okresie międzywojennym

24 października 2018 r. odbyła się w warszawskim NOT konferencja zatytułowana: „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”. Uczestnikami konferencji byli kuratorzy, dyrektorzy i nauczyciele reprezentujący szkoły z zawodową tradycją edukacyjną sięgającą przełomu XIX i XX wieku. Jednym z prelegentów była Dyrektor Teresa Łęcka, która wygłosiła wykład „Kształcenie zawodowe włókienników w okresie XX-lecia międzywojennego”. Przedstawiła rozwój szkoły z tamtego okresu, zakres edukacyjny, wyposażenie techniczno-technologiczne, plany nauczania, statystykę w zakresie liczebności i pochodzenia społecznego uczniów, przybliżyła sylwetkę ówczesnego dyrektora – Adama Trojanowskiego. Informacje te wzbudziły wśród uczestników konferencji wielkie zainteresowanie i podziw nad organizacją szkoły w okresie odbudowywania kraju po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości.
[JB]
Podziękowanie dla Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora CKZiU w Łodzi