Dzień Nauczyciela

Dnia 16.10.2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie ślubowali systematycznie i wytrwale pracować, dbać o honor szkoły, godne ją reprezentować, okazywać należny szacunek wszystkim pracownikom szkoły. Każda z klas przedstawiła prezentację multimedialną, a wychowawcy wręczyli swoim uczniom krawaty z logo szkoły.
[VK]