Budżet Obywatelski: LO 181

LO 181 /zadanie ponadosiedlowe/. Projekt dotyczy adaptacji i wyposażenia zabytkowej auli w CKZiU w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 aby umożliwić uczniom i instytucjom lepsze warunki do realizacji i odbioru licznych imprez organizowanych w tym obiekcie: koncertów, konkursów, wykładów, konferencji, warsztatów, festiwali, pokazów na potrzeby uczniów i mieszkańców miasta. Prosimy o głos poparcia.
Termin głosowania upływa 7.10.2018 r.

>>>>> Strona głosowania