60-lecie święceń kapłańskich.

Z okazji 60-ej rocznicy święceń kapłańskich arcybiskupa seniora Władysława Ziółka dnia 16 czerwca 2108 r. w łódzkiej bazylice archikatedralnej p.w. św. Stanisława Kostki odbyły się uroczystości jubileuszowe. Wśród licznie zebranych znalazła się również nasza szkolna delegacja.