Papieskim szlakiem

Przedstawiciele naszej Szkolnej Społeczności, wraz z Dyrekcją, pełnili straż przy marmurowej tablicy upamiętniającej spotkanie Papieża Jana Pawła II z władzami miasta. W tym miejscu od 31 lat w dzień, kiedy Honorowy Obywatel Miasta Łodzi odwiedził nasze miasto, gromadzą się władze miasta, województwa, duchowni i świeccy, aby wspominać ten wyjątkowy moment . „Papież nie tylko z nami się modlił, błogosławił nam, ale też pozostawił nam swoje przesłanie. Tak było na Lublinku podczas spotkania z rzeszą wiernych, podobnie w łódzkiej katedrze, gdzie przemówił do przedstawicieli świata nauki i kultury, a na końcu w fabryce „UNIONTEX” , gdzie zwrócił się do pracujących tam włókniarek” – wspominał ks. arcybiskup senior Władysław Ziółek, naoczny świadek tamtych wydarzeń.
Druga część obchodów odbyła się w świątyniach znajdujących się w miejscach, które pamiętnego 13 czerwca 1987 roku odwiedził Następca Świętego Piotra. Tam również byliśmy obecni.
Czy przesłanie Świętego Jana Pawła II jest dzisiaj dla nas drogowskazem? Ks. abp W. Ziółek zachęcał: „Chcąc pozostać wiernymi nauczaniu Jana Pawła II i temu, co powiedział w Łodzi, musimy tę próbę ciągle na nowo podejmować i odpowiadać na nią chrześcijańskim świadectwem”.