Dyplomy technika

25 maja 2018 r. odbyła się w szkole uroczystość wręczenia dyplomów technika dla tegorocznych absolwentów.
Dało się zauważyć wielkie zadowolenie wśród młodych techników, technik to brzmi dumnie.
[JB]