Żegnaj szkoło

„Chciałabym, byście z czterech lat Waszej obecności w CKZiU zachowali na zawsze pod zamkniętymi powiekami, to co najpiękniejsze. Wasze dobre wspomnienia, Wasze ciekawe doświadczenia, Wasze sukcesy. Jest powiedzenie: zachowujemy tylko to, czego nie chcemy puścić.
Proszę, w kąciku Waszych serc zatrzymajcie odrobinę miejsca dla Waszej szkoły i mocujcie się z życiem tak, by narazić się jak najmniejsze straty.”
Teresa Łęcka
Dyrektor szkoły.