Analityczne zajęcia

15 marca 2018 r. grupa Analityków z klasy III TWA uczestniczyła w warsztatach „Badanie wody”. Zajęcia odbyły się w ŁCDNiKP w Pracowni Edukacji Ekologicznej, gdzie młodzież wykonywała badania fizyko-chemiczne wody, m.in. badano pH, ilość rozpuszczonego tlenu, przewodnictwo elektrolityczne oraz twardość ogólną i węglanową wody.
Dziękujemy Pani Dorocie Zielińskiej za cenne wsparcie podczas warsztatów i przekazaną wiedzę.
[AS]