O współczesnych zagrożeniach

Biblioteka szkolna zorganizowała wyjście do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi na warsztaty edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz dopalaczami. Spotkania miały charakter prewencyjny. Uczniowie nauczyli się przeciwdziałać i reagować na zagrożenia XXI wieku. Mamy nadzieję, że wykorzystają swoją wiedzę do promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.
[ED]