Tak, pomagam

W piątek 9.03.2018 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. J. Jajczak, p. J. Jędrzejczyka, p. D. Banata i p. U. Kucejko zaangażowali się, wzorem lat ubiegłych, w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Tak, pomagam!”. Zebrane artykuły zostaną przekazane potrzebującym, również z naszej szkolnej społeczności, w formie świątecznych paczek oraz jako pomoc doraźna dla placówek Caritas. Ta pomoc jest bezcenna, także dlatego, że nie pozwala zwątpić w dobroć bliźnich. Zapraszamy do współpracy w SKCaritas. W sposób szczególny dziękujemy uczniom z klas 1 TWA oraz 4 TWe.

[UK]