Polegli od strzału w tył głowy

22 lutego 2018 r. odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziny
Policyjnej 1939 warsztaty historyczne poświęcone funkcjonariuszom
Policji Państwowej z okresu międzywojennego.
Adresatem prelekcji było ok. 300 uczniów naszej szkoły, którzy z
zainteresowaniem wysłuchali informacji nie tylko o tragicznych losach
funkcjonariuszy więzionych i rozstrzelanych przez reżim komunistyczny
ZSRR, ale również o ich tradycjach, obyczajach, także prywatnych
dziejach rodzin.
Jednym z „zapomnianych” funkcjonariuszy Policji był Janusz Zygmunt
„Jagrym” Maleszewski. Urodzony w Czarnocinie, w okresie I wojny
światowej służył jako ułan, a następnie podoficer i oficer w Legionach
Polskich. W czasie bitwy pod Rokitną został ciężko ranny i wzięty do
niewoli rosyjskiej. W listopadzie 1915 roku po amputacji nogi, jako
inwalida wrócił w drodze wymiany z niewoli i otrzymał roczny urlop
zdrowotny. Od jesieni 1916 r. kolejno służył: w Krajowym Inspektoracie
Zaciągu w Warszawie, jako sekretarz generalny Komisji Wojskowej
Tymczasowej Rady Stanu, a w końcu jako kierownik Głównego Urzędu Zaciągu
polskiej armii, a jego szefem był Władysław Sikorski. W październiku
1918 r. mianowany został zwierzchnikiem Wydziału Spraw Oficerskich w
Sztabie Inspektoratu Lokalnego. W latach 1926 – 1935 pełnił funkcję
Komendanta Głównego Policji Państwowej. Był jednym z sześciu Komendantów
Głównych Policji okresu międzywojennego.
Gościem honorowym warsztatów był Wiceprezydent Miasta Łodzi P. Tomasz
Trela.

[JB]