Pomagamy zwierzętom

11 stycznia 2018 r. szkoła dostarczyła Schronisku dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4 ponad 120 kg karmy oraz inne „akcesoria”. Liderem akcji była ucz. Dorota Płusa.
[JB]