O włókiennictwie w Radzie Miejskiej

W dniu 13 grudnia 2017 r. kiedy odbywała się sesja Rady Miejskiej, łódzcy radni dużo usłyszeli o włókiennictwie. W kuluarach sali obrad, uczelnie, instytucje badawcze oraz szkoły kształcące uczniów w zawodach włókienniczych wystawiły własne stoiska. Akcja promocyjna miała na celu zwrócić uwagę na znaczenie rozwijającej się produkcji i usług branży włókienniczej, niedostatku specjalistycznej kadry oraz potrzebę zwiększenia uczniów kształcących się w zawodach włókienniczych. Nasza szkoła była reprezentowana przez uczniów i nauczycieli – włókienników.
[JB]