187. rocznica wybuchu powstania listopadowego (1830-1831)

29 listopada 2017 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w 187. rocznicy wybuchu powstania listopadowego.
Uroczystość została przygotowana przez: Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki Oddział Łódź. Honorowy patronat nad obchodami objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.
Zebraliśmy się na Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi, gdzie odwiedziliśmy grób kapitana Wojciecha F. Zarzyckiego, uczestnika powstania listopadowego. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu historycznego na temat udziału mieszkańców Łodzi i okolicznych miast w bohaterskim zrywie niepodległościowym, jakim było powstanie. Zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty na grobie bohatera.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach pod opieką prof. Jakuba Kani.
[JK]