X Europejskie Forum Gospodarcze

W dniach 16-17 października 2017 r. odbyło się w Łodzi X Europejskie Forum Gospodarcze.
Celem Forum była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki, edukacji i władzami samorządowymi.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych. Przedstawiciele naszej szkoły: p. M. Róg oraz p. J. Bołtuć uczestniczyli w pierwszym dniu obrad w panelu dot. kształcenia dualnego. Dyrektorzy niemieckich szkół omówili istotę tej formy edukacji zawodowej na przykładzie systemu obowiązującego w Badenia-Wirtembergii.
[JB]