Zdjęcia klasowe

Jak co roku w naszej szkole odbyła się sesja zdjęć klasowych. Tym razem nauczyciele zasiedli w szkolnych ławkach a uczniowie wydobywają się z mroku ku światłu edukacji…
[PJ]