Wernisaż w szkole

Dyrektor CKZiU, Prezes Fundacji Amicus Homini oraz Galeria TAK TPDz z Wadą Serca zorganizowali wernisaż Mańki Dowling, która o swoich obrazach wyraziła się: „Moim marzeniem jest, żeby ludzie, którzy będą oglądać moje obrazy teraz albo za sto lat, uśmiechali się albo roześmiali, i żeby zrobiło im się ciepło na duszy”.
[JB]