Srebrny jubileusz Gedeon

We wrześniu współpracująca z włókiennikami firma dziewiarska Gedeon z Parzęczewa świętowała swoje 25 lat istnienia. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Centrum: Barbara Jasińska, Anna Lucińska i Grzegorz Wójcik.
Właściciele Państwo Joanna i Bogdan Deka wspominali początki tworzenia firmy i jej kolejne etapy rozwoju.
We wspaniałej, rodzinnej, ciepłej atmosferze stworzonej przez Szefów świętowali wszyscy pracownicy firmy, którzy bardzo mocno podkreślali swoją identyfikację z zakładem, swoje zadowolenie z pracy u Deków i więzi emocjonalne.
Były symboliczne odznaki dla pracowników, statuetki dla przedstawicieli firm współpracujących, gratulacje zaproszonych, poczęstunek, oczywiście jubileuszowy tort, a także koncert grupy Romskiej.
Firma rozwija się bardzo prężnie. Życzyliśmy jej dalszych sukcesów.
[AL.]