Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 w Liceum Dla Dorosłych

Zaczęliśmy Nowy Rok Szkolny wyjątkową galą, a następnie
podążyliśmy na zajęcia wraz z wychowawcami. Mamy motywację do
twórczego i kreatywnego działania!
[DW]