Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas w Łodzi

Przez dwa dni – w sobotę i niedzielę 9 – 10 września odbywał się w Łodzi Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy. Wzięło w nim udział 1,5 tysiąca młodzieży skupionej w Szkolnych Kołach Caritas i centrach wolontariatu z całej Polski. Hasłem spotkania stało się wezwanie: Światło – follow it! My także byliśmy tam obecni. Pod opieką p. I. Pardel, p. U. Kucejko i s. E. Pawlicką 15-osobowa ekipa z klas:4Ti, 4TWA, 4TWe, 3TWe, 3ZF i 1TWA miała okazję spędzić radośnie czas w gronie innych pomagających.
Jedną z atrakcji zjazdu był udział w miejskiej grze terenowej poświęconej św. Faustynie Kowalskiej. Wieczorem podczas spotkania w Hali Expo zostały ogłoszone wyniki, a potem wszyscy skorzystali z poczęstunku, by w pełni sił śpiewać, modlić się i adorować Najświętszy Sakrament podczas Wieczoru Uwielbienia, który poprowadził zespół „Mocni w Duchu”.
W niedzielę natomiast miał miejsce marsz zatytułowany „Od zabawy do świętości”. Uczestnicy przeszli ulicą Piotrkowską od Placu Wolności do Archikatedry Łódzkiej, niosąc relikwie św. Faustyny Kowalskiej, bł. Rafała Chylińskiego i bł. Karoliny Kózkówny. Stało się to okazją do pogłębienia refleksji o szczególnym powołaniu młodych wolontariuszy Caritas do głoszenia Miłosierdzia Bożego światu. Był to również czas radosnego dziękczynienia i modlitwy, zakończony mszą świętą koncelebrowaną odprawioną pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego.
„Jesteśmy tutaj wszyscy razem po to, by zobaczyć, ile dobra może wydarzyć się dzięki tak licznie zgromadzonym wolontariuszom w całej Polsce. Zawsze warto zobaczyć, ile nas jest i jaka to wielka siła dobroci i miłości może być przekazana innym za pośrednictwem tych zaangażowanych młodych ludzi” – mówił ks. Andrzej Partyka, dyrektor łódzkiej Caritas i gospodarz tegorocznego zjazdu.
Galeria zdjęć na www.archidiecezja.lodz.pl


[UK]