Uczniowie zaangażowani w „Przestrzeń Kultury”.

Uczniowie klasy 4 TF, pod opieką p. D. Tarkowskiej oraz p. I. Pardel, w dniu 8 września 2017 wzięli udział w pierwszym wydarzeniu z cyklu „Przestrzeń Kultury”. Spektakl zatytułowany „Miłosz w żywych obrazach” poświęcony został wierszom Noblisty. Paweł Odorowicz – pomysłodawca projektu i kompozytor – stworzył (wraz z Vjem – Robertem Motyką) tekstowo-muzyczno-wizualną hybrydę wykraczającą poza ogólnie przyjęte granice dramatu, koncertu i sztuki wizualnej. To rodzaj monologu ojca, który chce wprowadzić w arkana życia swojego syna. To Miłosz pozbawiony spiżowych tonów i monumentalności, z fragmentów jego tekstów stworzono przesłanie o ulotności życia i pięknie natury. Dzięki intymności przekazu stał się widzom bliski, prywatny. To zupełnie inne obcowanie z poezją niż to, do jakiego przez lata nas przyzwyczajono. Po spektaklu odbyło się spotkanie z autorami, w trakcie którego można było usłyszeć, jak bardzo inspirująca jest polska (i nie tylko) poezja i jak ważne jest, by młodzi chcieli ją czytać.
[IP]