60-lecie kapłaństwa

2 lipca 2017 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia posługi kapłańskiej ks. Karola Szumachera, ucznia naszej szkoły. Z tej okazji ks. jubilat został uhonorowany szkolnym tytułem Semper Fidelis. Rekomendacja Kapituły do nadania tego tytułu zawierała tekst:
Ksiądz Karol Szumacher urodził się 3 kwietnia 1929 roku w Łodzi. Jego rodzice wychowali pięcioro dzieci. W czasie okupacji obronił się przed wywózką do Niemiec pracując w stolarni i w firmie elektrycznej. Po wojnie rozpoczął naukę w Gimnazjum Mechanicznym i kontynuował ją w Liceum Mechanicznym, które wówczas były elementem dzisiejszego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 115.
W 1952 r. wstąpił do Seminarium Duchownego, a w1957r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1968r.- 1979r. studiował w Warszawie na Wydziale Teologii Fundamentalnej i od tego czasu do 2004r. był wykładowcą w Łódzkim Seminarium Duchownym pełniąc również funkcję prefekta i wicerektora. W roku 1995 otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Ks. Karol Szumacher jest współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów przy CKZiU. Wielebny Kanonik to osoba wyjątkowo skromna i nieprzechwalająca się swoimi czynami. Jest dobry, życzliwy i serdeczny. Jako kapłan jest oddany swojej misji głoszenia Ewangelii w świecie. Każde jego słowo i czyn świadczą o naśladowaniu Jezusa w każdym miejscu jego życia. Wielebny Ksiądz zawsze jest dumny ze swojej wiary, pochodzenia, szkoły. Jest wierny przyjaźniom, które zawarł w młodości, docenia nowe znajomości. Powierzone prace wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Jego postawa wpływa na promocję szkoły w jej najlepszym wymiarze.

Gratulacje ks. jubilatowi złożyła m.in. delegacja szkoły oraz Stowarzyszenie Absolwentów.