Plac profesora Janusza Szoslanda

Rada Miejska zdecydowała o nadaniu nazwy jednemu placowi w Nowym Centrum Łodzi nazwy profesora Janusza Szoslanda. Inauguracyjna uroczystość odbyła się 13 czerwca 2017 r.

Wspomnienie.
Prof. dr hab. inż. Janusz Szosland (1925 -2015) – nauczyciel i wychowawca kilkunastu pokoleń włókienników na Politechnice Łódzkiej. Twórca Architektury Tekstyliów na Wydziale Włókienniczym, kierownik Katedry Tkactwa, dyrektor Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna, dziekan Wydziału Włókienniczego, założyciel Akademii Inżynierskiej w Polsce, honorowy prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich, honorowy członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek rady oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, pomysłodawca idei „Złote Dyplomy”.
Był autorem 17 monografii, w tym 6 monografii książkowych, 165 rozpraw, artykułów naukowych, ponad 120 referatów i 2 przekładów z zakresu mechanicznej technologii tekstyliów. Opracował dwa podręczniki akademickie. Jako promotor 23 prac doktorskich „dochował” się 7 profesorów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Złotą Odznaką NOT. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Łodzi, Nagrody Naukowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasłużony Nauczyciel PRL.
Stworzył w 1980 roku imprezę sportową pod nazwą „Textilcross”, która trwa do dziś i co roku gromadzi na starcie wielu biegaczy. Sam przebiegł ponad 21 tysięcy kilometrów. Pasjonował się nauką, dydaktyką, techniką, sportem, ale także modelarstwem, budował latawce, również rysował.
Uczył naszych nauczycieli. Był Gościem Honorowym Jubileuszu 145-lecia naszej szkoły.
[JB]