10 lat Teatru Pigwa

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Teatrze Muzycznym Łodzi odbył się jubileusz Teatru Pigwa działającego od 10 lat przy ulicy Żeromskiego 115. W czasie gali wręczono statuetki” Złotej Pigwy” honorowym członkom Teatru i odczytano listy gratulacyjne. Zaprezentowano premierowy spektakl pt. „cr..aha…ct… czyli cicha wiadomość” w reżyserii Dominiki Walickiej. Po przedstawieniu otwarto wystawę fotograficzną” Teatr Pigwa w obiektywie- 10 lat”, która można oglądać w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 115 do końca wakacji.
Życzymy Teatrowi Pigwa kolejnych 10 lat.
[DW]