Lekcja informatyki on-line

W ramach programu Wszechnicy Informatycznej IT-Szkoła uczniowie pierwszej klasy informatycznej uczestniczyli w otwartej lekcji nt. „Tworzenie stron www”. Wykład on-line odbył się z inicjatywy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, za którą dziękujemy.
[JB]