Ku czci generała Maczka

„Żołnierz polski walczy w obronie wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”.
Napis na cokole pomnika gen. Maczka w Warszawie.

Stanisław Maczek (1892- 1994) – generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii, kawaler Orderu Orła Białego, legendarny dowódca na wielu frontach I i II wojny światowej.
26 kwietnia 201 7 r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i Strażnikami Tradycji uczestniczyła
w ZSP 22 w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci generała Maczka.
[JB]