Konstrukcje sterujące i zmienne metodą on-line.

Niecodzienną lekcję w dniu 25 kwietnia 2017 r. zrealizowali uczniowie klasy informatycznej. Wykorzystując wideokonferencję, połączyliśmy się z grupą studentów z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. W ten sposób uczniowie uczestniczyli on-line w wykładzie P. Andrzeja Ptasznika.
W ramach wykładu zostały omówione m.in.: zmienne proste, zmienne złożone, pojęcie funkcji, konstrukcje sterujące, metodyczne tworzenie oprogramowania. Była to znakomita okazja do powtórzenia.
[JB]