Akcja ŻONKIL

Na lekcjach historii oraz WOS-u młodzież została zapoznana z ogólnymi założeniami Akcji ŻONKIL. Uczniowie obejrzeli film „Nie było żadnej nadziei” (reż. Kama Veymont) https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds
a następnie pracowali w oparciu o materiały edukacyjne z nim związane.
Na koniec zajęć klasy robiły zdjęcia z wcześniej przygotowanymi żonkilami.
[IP]