Nowoczesne technologie informatyczne

31 marca 2017 r. uczniowie klas informatycznych mieli okazję wysłuchania wykładu wygłoszonego przez pracownika
naukowego FTiMS PŁ na temat algorytmów umożliwiających rozpoznawanie twarzy przez aplikacje komputerowe, w tym mobilne.
W przyszłości czeka uczniów zwiedzenie centrum dydaktycznego Wydziału FTiMS PŁ.
[JB]