Umowa współpracy z Bricoman Polska

Szkoła podpisała kolejną umowę, której przedmiotem są korzystne warunki zapatrzenia w BRICOMAN POLSKA Sp.z o.o. Firma zobowiązuje się także do przyjmowania naszych uczniów na praktyki zawodowe oraz organizowanie pokazów i szkoleń z zakresu działań planistycznych.
[JB]