„Żołnierze Wyklęci”

2 marca 2017 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w młodzieżowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.” Uroczystość odbyła się w IV LO w Łodzi i została przygotowana przez Rzgowską Młodzież Patriotyczną. Obchody zostały objęte patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana dr Grzegorza Wierzchowskiego.
Spotkanie rozpoczęło się widowiskiem artystycznym poświęconym „Żołnierzom Wyklętym.” Następnie odbyła się lekcja żywej historii, czyli spotkanie z zaproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, „Niezłomnymi”: kapitanem Jerzym Włodzimierzem Stawskim, pułkownikiem Jerzym Urbankiewiczem, podpułkownikiem Tadeuszem Michalskim, Władysławą Trzaską-Korowajczyk-uczestniczką Szarych Szeregów w Wilnie.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości pod opieką prof. Jakuba Kani.
[JK]