Uczniowie w lab. PŁ.

Uczniowie klasy 1Ti 23 lutego 2017 r. uczestniczyli w zajęciach z programowania w Centrum Technologii Informatycznych na Politechnice Łódzkiej. Poznali wybrane zagadnienia z programowania w języku C#, m.in. definiowanie klas, konstruktory, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, metody wirtualne i abstrakcyjne, delegaty. Uczniowie także zaprogramowali grę w środowisku Unity.
Dziękujemy studentom z Koła Naukowego Junior.NET Leader Politechniki Łódzkiej, zwłaszcza P. Piotrowi Ładońskiemu za zorganizowanie tych 4-o godzinnych zajęć.
[JB]