Promujemy szkołę.

23 lutego 2017 r. uczestniczyliśmy w jednej z łódzkich szkół w promocji naszego Centrum. Oprócz gimnazjalistów
odwiedzili nas także przedstawiciele władz Wydziału Edukacji.
[JB]