Współpraca z Wydz. Chemicznym

Dnia 21. 02. 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Pani Dyrektor Teresa Łęcka podpisała Umowę Patronacką z Wydziałem Chemicznym PŁ obejmującą nasze klasy o profilu technik analityk. W imieniu Pani Dziekan umowę ze strony Politechniki Łódzkiej podpisała Pani Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Beata Brożek – Płuska w obecności Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabeli Witońskiej, profesora PŁ.
Już cieszymy się na tę współpracę, której owocem będą niebawem uczniowskie praktyki zawodowe.

[MN]