Święto Trzech Króli

6 stycznia 2017 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi podczas obchodów Święta Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się w kościele p. w. Zesłania Ducha Św. w Łodzi. Mszę Świętą odprawił JE ks. prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki. Po nabożeństwie został uformowany orszak Trzech Króli, który wyruszył ulicą Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki. W czasie przemarszu odgrywane były scenki teatralne.
Uczniowie naszej szkoły otoczeni zostali opieką: Pani Dyrektor Teresy Łęckiej, Pani Wicedyrektor Katarzyny Stroynowskiej-Kowalskiej, Pana Wicedyrektora Mariana Roga, prof. Jana Bołtucia, prof. Dominiki Walickiej i prof. Jakuba Kani.

[JK]