W rocznicę wydarzeń grudniowych

Przedstawiciele naszej Szkolnej Społeczności – Strażnicy Tradycji z klasy 2ZForaz p. U. Kucejko wzięli udział w Uroczystości zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” – we mszy św. w kościele O.O. Jezuitów. Po niej nastąpił przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów. Nasza obecność jest świadectwem pamięci wydarzeń sprzed 35 lat. Ale na tym nie koniec – teraz Twoja kolej- OGÓLNOPOLSKI KONKURS „EPIZODY Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI W KOMIKSIE. www.patriotycznalodz.pl.
[UK]