Nasi chemicy na Wydziale Chemii PŁ

W dniu 09.12 .2016 roku uczniowie z klasy 3 TWA (technik analityk) uczestniczyli w Drzwiach Otwartych na Wydziale Chemicznym Politechnik Łódzkiej w Łodzi. Zajęcia dotyczyły przemian miedzi. Znajomość procesów utleniania redukcji jest bardzo ważna dla młodego analityka, więc dwugodzinne zajęcia praktyczne dużo wniosły w edukację uczniów.
Szczególne podziękowania składamy prowadzącej zajęcia, dr inż. Karolinie Chałupce
[MN]