Gimnazjaliści zwiedzają CIOP

W dniu 30 listopada 2016 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy odbyła się wycieczka zawodowa uczniów Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi zorganizowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Na spotkaniu była obecna również klasa 2 ZF która wykonała dokumentację fotograficzną tego wydarzenia. Nauczyciele przybliżyli uczniom zawody, w których mogliby się kształcić w naszym Centrum, a pracownicy Instytutu oprowadzili uczniów po najciekawszych pracowniach i laboratoriach.
[BJ]