Misje Miłosierdzia

29 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w szkolnym kościele parafialnym w nabożeństwie z okazji Tygodnia Misji Miłosierdzia.