VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery

VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery (17-23.10.2016) był zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej i odbywał się pod hasłem: Bądź autorem swojej kariery. W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Kariery, 18-ego października, wyznaczeni uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie zawodoznawczym – Ja, moje miasto i kariera zawodowa. Pytania dotyczyły tematyki zawodoznawczej tj. planowanie ścieżki kariery, zawodów popularnych w naszym mieście i nauczanych w CKZiU w Łodzi. I miejsce zajął Mikołaj Malong z 1TSA, II – zajął Filip Bojakowski z 1TL, a III miejsce przypadło Annie Kowalskiej z 1TWw. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Tego samego dnia uczniowie klas trzecich i czwartych (3Ti, 3TL, 3 TS i 4TA) brali udział w spotkaniu z p. Małgorzatą Sinior – doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, która przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt.: Aktualne trendy rynku pracy. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zdobywając cenne informacje o potrzebach i możliwościach łódzkiego rynku pracy.
Kolejnym działaniem podjętym w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery był udział reprezentantów klas czwartych w dniu 20 października w spotkaniu „Co dalej po gimnazjum…” w Publicznym Gimnazjum Nr 5. Podczas spotkania młodzież przedstawiła gimnazjalistom możliwości kształcenia w naszej szkole.
Tego samego dnia odbył się finał konkursu zewnątrzszkolnego zatytułowanego Azymut zawód, a zorganizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. Chętni uczniowie przygotowywali prezentację multimedialną opisującą wybrany zawód. I miejsce w tym konkursie oraz dwa wyróżnienia przypadły uczniom naszej szkoły: I miejsce – Paulina Federak i Karolina Kudźma z 1TF, wyróżnienie – Tomasz Żylak i Jakub Rybski z 2TL oraz Dawid Kowarik i Michał Kozłowski z 3 Ti. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Ponadto, zainteresowani uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i rozwiązywać oraz analizować Kwestionariusz zainteresować zawodowych.
Dodatkowo, w dniu 20 października odbyło się spotkanie dla uczniów klas: 2TWe, 3TWe, 4TWe, 1TWe, 4TA z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego, w którym uczestniczyło ponad 70 uczniów. Omówiono, jakie dokładnie kierunki można studiować na Uniwersytecie Medycznym oraz zapoznano zebranych z zasadami przyjęć na studia. Ponadto opisano warunki życia studenckiego, począwszy od stypendiów, poprzez wymianę międzynarodową, Koła Naukowe, po sprawy socjalne. W trakcie spotkania każdy z uczestników mógł zadawać pytania, na które wyczerpująco odpowiadali przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego.

[JJ]