102. rocznica łódzkiego października legionowego

 

 

18 października 2016 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podczas uroczystości obchodów 102. rocznicy łódzkiego października legionowego zorganizowanej przez Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego oraz Związek Strzelecki Oddział Łódź.

W 1914 r. rozpoczęto w Łodzi formowanie nowych, ochotniczych oddziałów Legionów. Wtedy także przybyli do naszego miasta pierwsi legioniści z Galicji. W październiku 1914 r., po odbytym przeszkoleniu wojskowym, wyruszyli na wojenny szlak łódzcy ochotnicy.

Obchody rocznicy rozpoczęły się zbiórką uczestników i pocztów sztandarowych przed dawnymi koszarami Legionów na ul. 6. Sierpnia. Następnie wyruszyliśmy uroczystym pochodem ulicami Łodzi, odwiedzając miejsca związane z czynem legionowym. Ostatnim etapem historycznej wędrówki był Skwer im. Związku Strzeleckiego – „Strzelca”. Złożyliśmy tam kwiaty oraz zapaliliśmy znicze przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości pod opieką prof. Jakuba Kani.

 

[JK]