Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych w połączeniu z ich integracją